Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget blev nedsat i september 2022 bl.a. med henblik på flg.:

 • At arbejde for at funktionelle lidelser bliver anerkendt som fagområde for læger
 • At behandle dispensationsansøgninger vedr. specialistuddannelse i funktionel lidelse
 • At godkende ansøgninger om at blive teoretisk specialist i funktionelle lidelser
 • At godkende ansøgninger om at blive fagspecialist i funktionelle lidelser


I uddannelsesudvalget sidder aktuelt flg. personer:

 • Anja Tavdal Pedersen, Køge (tovholder)
 • Carsten Krogh Jørgensen, Vejle
 • Charlotte Forstrøm, Aalborg
 • Karen Kallesøe, B&U AUH/DASEFU bestyrelse
 • Mette Bech Richardt, Frederiksberg
 • Sonja Antic, Smerteklinikken AUH
 • Marianne Rosendal, AUH/DASEFU bestyrelse


Kommende møder i uddannelsesudvalget

 • 27. juni 2024 – deadline for meritansøgning den den 13. juni 2024
 • Datoer for møder i efteråret 2024 følger snarest muligt

Der er i øjeblikket ca. 1 måneds behandlingstid for meritansøgninger efter seneste udvalgsmøde.

Merit for grundmodul I og II
Det er muligt at søge merit for grundmodul I og II.

 • Se retningslinjer for ansøgning om merit her 
 • Se ansøgning om merit her 
 • Se læringsmålene for for grundmodul I (8/5-23) her 
 • Se læringsmålene for for grundmodul II (18/5-23) her 


Merit for overbygning I

Det er nu også muligt at søge merit for overbygning I.

 • Se retningslinjer for ansøgning om merit her
 • Se ansøgning om merit her (word), (pdf)
 • Se læringsmålene for overbygning I her 
 


Vedrørende opbevaring af din ansøgning og dit diplom

Når du har fremsendt din ansøgning om merit, opbevarer selskabets sekretariat i Lægeforeningen denne efter gældende GDPR-regler.

Når sekretariatet har videresendt din ansøgning til uddannelsesudvalget i DASEFU, opbevarer udvalget din ansøgning i op til 30 dage. Således slettes din ansøgning fra uddannelsesudvalget, når den er færdigbehandlet, og du har fået besked herom. Det er derfor dit eget ansvar at opbevare ansøgningen, såfremt du ønsker at beholde den.

Såfremt du får merit, modtager du et diplom herfor. Uddannelsesudvalget gemmer ikke dit diplom, hvorfor det også er dit eget ansvar at opbevare dette. Diplomet skal du bruge som adgang til eventuelt næste trin i specialistuddannelsen i funktionel lidelse og ved eventuel ansøgning om at blive fagområdespecialist, hvorfor det er vigtigt, at du gemmer det.