Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget blev nedsat i september 2022 bl.a. med henblik på flg.:

 • At arbejde for at funktionelle lidelser bliver anerkendt som fagområde for læger
 • At behandle dispensationsansøgninger vedr. specialistuddannelse i funktionel lidelse
 • At godkende ansøgninger om at blive teoretisk specialist i funktionelle lidelser
 • At godkende ansøgninger om at blive fagspecialist i funktionelle lidelser

 

I uddannelsesudvalget sidder aktuelt flg. personer:

 • Anja Tavdal Pedersen, Køge (tovholder)
 • Carsten Krogh Jørgensen, Vejle
 • Charlotte Forstrøm, Aalborg
 • Karen Kallesøe, B&U AUH/DASEFU bestyrelse
 • Mette Bech Richardt, Frederiksberg
 • Sonja Antic, Smerteklinikken AUH
 • Marianne Rosendal, AUH/DASEFU bestyrelse

 

Se retningslinjer for ansøgning om merit her
Se ansøgning om merit her
Se læringsmålene for for grundmodul I (8/5-23) her
Se læringsmålene for for grundmodul II (18/5-23) her

Kommende møder i uddannelsesudvalget: 

 • Torsdag den 14. marts 2024 – deadline for meritansøgning den 29. februar 2024
 • Torsdag den 30. april 2024 – deadline for meritansøgning den 16. april 2024

Der er i øjeblikket ca. 1 måneds behandlingstid på meritansøgninger efter seneste udvalgsmøde.

Vedrørende opbevaring af din ansøgning og dit diplom

Når du har fremsendt din ansøgning om merit, opbevarer selskabets sekretariat i Lægeforeningen denne efter gældende GDPR-regler.

Når sekretariatet har videresendt din ansøgning til uddannelsesudvalget i DASEFU, opbevarer udvalget din ansøgning i op til 30 dage. Således slettes din ansøgning fra uddannelsesudvalget, når den er færdigbehandlet, og du har fået besked herom. Det er derfor dit eget ansvar at opbevare ansøgningen, såfremt du ønsker at beholde den.

Såfremt du får merit, modtager du et diplom herfor. Uddannelsesudvalget gemmer ikke dit diplom, hvorfor det også er dit eget ansvar at opbevare dette. Diplomet skal du bruge som adgang til eventuelt næste trin i specialistuddannelsen i funktionel lidelse og ved eventuel ansøgning om at blive fagområdespecialist, hvorfor det er vigtigt, at du gemmer det.