Dialogforum

Dialogforum arbejder løbende på at skabe kontakt til patientforeninger og at opnå politisk indflydelse. Det er vores/DASEFU’s holdning, at god og rummelig dialog med bl.a. patientforeninger er den bedste og mest effektive vej til gode politiske beslutninger på sigt. Derudover er en konstruktiv dialog med patientforeninger en væsentlig informations- og inspirationskilde for DASEFU.

Som oplæg til disse dialoger, har DASEFU udgivet et status- og visionspapir i 2023: Læs mere her 


Deltagere i Dialogforum pr. 1. april 2024:

  • Sven Viskum (tovholder)
  • Marianne Rosendal (DASEFU  Forperson)
  • Laura Krogsgaard vedr. kontakt til Colitis-Crohn-foreningen (CCF).