Overbygning I og II

Efter at have gennemført de to grundmoduler eller tilsvarende adgangsgivende grunduddannelse, kan du melde dig til overbygningen. Hvis du kun ønsker at tage overbygning I, er dette en mulighed, hvorimod overbygning II forudsætter, at du har gennemført overbygning I.

Første overbygning har fokus på den nyeste teoretiske viden om funktionel lidelse og
funktionelle syndromer samt udredning og differentialdiagnostik. På overbygning II er fokus på
forskellige aspekter af den tværfaglige behandling af funktionel lidelse. Som en del af
overbygning II indgår desuden fem hele supervisionsdage.

Datoer for overbygning I og II foreligger endnu ikke, men det forventes, at modul I afvikles i 2024
og modul II i 2025.