Overbygning I og II

Det overordnede formål med specialistuddannelsen er at forbedre håndteringen af funktionel lidelse gennem videreuddannelse af de fagprofessionelle, der varetager behandlingen i sundhedsvæsenet. Uddannelsen skal bidrage til at løfte det faglige niveau, skabe et fælles fagligt sprog blandt landets behandlere samt muliggøre erfaringsudveksling og etablering af en best practice for behandlingen af funktionel lidelse i Danmark.

Efter at have gennemført de to grundmoduler eller tilsvarende adgangsgivende grunduddannelse kan du melde dig til overbygningen. Hvis du kun ønsker at tage overbygning I, er dette en mulighed, hvorimod overbygning II forudsætter, at du har gennemført overbygning I eller har fået merit herfor.

På Overbygning I vil deltagerne opnå et indgående kendskab til forskning i, diagnostik af og forståelse af funktionel lidelse samt hyppige funktionelle syndromdiagnoser. Deltagerne vil samtidigt få styrket evnen til at vurdere patienter tværfagligt. Overbygning I består af fire moduler.

På overbygning II er fokus på forskellige aspekter af den tværfaglige behandling af funktionel lidelse. Overbygning II består af fire moduler, og så indgår desuden fem hele supervisionsdage.

Der er åbent for tilmelding på overbygning I, læs mere om uddannelsen og tilmelding her