Information til fagpersoner

NYHED: En rækker fagpersoner har på vegne af Dansk Selskab for Funktionelle lidelser skrevet en kronik til Ugeskrift for Læger i efterår 2022. Kronikken kan læses her.


NØGLEARTIKLER

DASEFU kan anbefale nedenstående videnskabelige nøgleartikler til fagpersoner, der ønsker et afbalanceret up-to-date overblik over funktionelle lidelser.

Forskning i funktionelle lidelser er spredt over en lang række lægelige specialer og grundforsknings-discipliner. Dette gør det vanskeligt og omfattende at lave systematiske litteratursøgninger. Vi har her valgt at bringe artikler, der er citeret over 100 gange ud fra en bred definition af funktionel lidelse. Litteraturlisten forventes opdateret ca. hvert andet år.

Definition, koncept og terminologi (”Klassikere på området”)

Wessely S, Nimnuan C, Sharpe M. Functional somatic syndromes: one or many? Lancet 1999;354:936-9.       https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)08320-2

Fink P, Toft T, Hansen MS, et al. Symptoms and syndromes of bodily distress: an exploratory study of 978 internal medical, neurological, and primary care patients. Psychosom Med 2007;69:30-9.   https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e31802e46eb

Henningsen P, Zipfel S, Herzog W. Management of functional somatic syndromes. Lancet 2007;369:946-55. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60159-7

Wolfe F. Fibromyalgia Wars. J Rheumatol 2009;36:671–8. https://doi.org/10.3899/jrheum.081180

Fink P, Schröder A. One single diagnosis, Bodily distress syndrome, succeeded to capture ten diagnostic categories of functional somatic somatic syndromes and somatoform disorders  J Psychosom Res 2010;68:415- 26.   https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2010.02.004

Kroenke K. A practical and evidence-based approach to common symptoms: a narrative review. Ann Intern Med 2014;161:579-86. https://doi.org/10.7326/M14-0461

Drossman DA, Hasler WL Rome IV GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology 2016; 150:1257-1261. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.03.035

Klassifikation

Burton C, Fink P, Henningsen P, et al. Functional somatic disorders: discussion paper for a new common classification for research and clinical use. BMC Medicine 2020; 18:34. https://doi.org/10.1186/s12916-020-1505-4

Epidemiologi

Petersen MW, Schröder A, Jørgensen T, et al. Irritable bowel, chronic widespread pain, chronic fatigue and related syndromes are prevalent and highly overlapping in the general population: DanFunD. Sci Rep 2020;10:3273–73. https://doi.org/10.1038/s41598-020-60318-6

Dantoft TM, Ebstrup JF, Linneberg A, et al. Cohort description: the Danish study of functional disorders. Clin Epidemiol 2017;9:127–39.  https://doi.org/10.2147/CLEP.S129335

En opdateret oversigt over videnskabelige artikler med baggrund i DanFunD kan findes her

Ætiologi

Henningsen P, Gündel H, Kop WJ, et al. Persistent physical symptoms as perceptual dysregulation: a Neuropsychobehavioral model and its clinical implications. Psychosom Med 2018;80:422–31. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000588

Måling af sygdommens sværhedsgrad og behandlingseffekt

Rief W, Burton C, Frostholm L, et al. Core outcome domains for clinical trials on somatic symptom disorder, bodily distress disorder, and functional somatic syndromes: European network on somatic symptom disorders recommendations. Psychosom Med 2017;79:1008–15.  https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000502

Helbredsangst

Rask CU, Duholm CS, Poulsen CM, Rimvall MK, Wright KD. Annual Research Review: Health anxiety in children and adolescents-developmental aspects and cross-generational influences.
J Child Psychol Psychiatry. 2023 Nov 1. doi: 10.1111/jcpp.13912.

Behandling

Behandlingsstudier er anført under nedenstående afsnit om behandling af funktionel lidelse.


BEHANDLING AF FUNKTIONELLE LIDELSER

Funktionelle lidelser kan behandles med medicin, specifik træning eller psykologiske interventioner.

Medicinsk behandling er typisk rettet mod forstyrret nattesøvn, forstyrrelser i det autonome nervesystem og den centrale smerte- og sansebearbejdning. Systematiske oversigtsarbejder har vist effekt af en lang række præparater som virker på centralnervesystemet (herunder Duloxetin, Imipramin, Pregabalin, som er nogle af det hyppigst brugte ved de regionale centre i Danmark), men der findes også præparater med mere specifikke effekter, som kan bruges overfor bestemte undertyper af funktionelle lidelser. Studier og kliniske erfaringer har vist at patienter hyppigt kan opleve bivirkninger og ubehag især i opstartsfasen, hvorfor en tæt kontakt til en kvalificeret behandler er væsentlig. Når disse tolereres, er der dog ofte god effekt, med et Number needed to treat mellem 3-5. Ved svære tilstande er der ifm. opstart af medicinsk behandling i nogle tilfælde behov for en grundig medicinsanering, hvor præparater uden dokumenteret effekt seponeres.

Specifik fysisk træning under vejledning af fysioterapeuter med særligt kendskab til funktionelle tilstande har især vundet anvendelse ved funktionelle lidelser hvor smerter i bevægeapparatet er fremhærskende (kroniske lænderygsmerter, fibromyalgi, etc.), men er også velafprøvet ved kronisk træthed. Ved kronisk træthed er der tale om en individuelt tilpasset træningsform kaldet gradueret genoptræning, som er evidensbaseret og indtil videre én af de få effektive behandlingsmodaliteter ved tilstande med lav fysisk funktionsniveau.

Endeligt er psykologiske behandlinger effektive ved funktionelle lidelser. Bedst afprøvet er kognitive interventioner, men også emotionsfokuserede behandlinger har vist effekt. Væsentligt ved den psykologiske behandling er den syges motivation for at arbejde med indgroede mønstre i tanker, følelser og adfærd, som er med til at vedligeholde symptomerne og som står i vejen for ændringer, som er nødvendige for at få det bedre. Der er stor forskel på, hvilken tilgang patienterne oplever som gavnligt, og hvor ”dybdegående” et psykologisk arbejde de ønsker. Nogle har primært brug for at reducere følgevirkninger af sygdommen, dvs. hjælp til at genvinde deres tidligere mere sunde adfærd og tænkning. Disse patienter har oftest stor har gavn af en struktureret, ”coachende” tilgang (herunder internetbaserede behandlingsprogammer med eller uden behandlerstøtte). Andre opdager, at deres funktionelle symptomer er opstået ifm. traumatiske oplevelser, eller delvis kan tilskrives livsvilkår, som har gjort en integration af intense følelsesmæssige tilstande og deres tilhørende kropslige udtryk vanskelig. Her har en oplevelsesorienteret, stærk relationsbunden terapiform de bedste udsigter for at skabe blivende forbedringer. I Danmark har man gennemført studier med kognitiv terapi, ACT, mindfulness, ligesom internetbehandling med behandlerstøtte og korttidsdynamisk psykoterapi implementeres og afprøves. Ikke alle centre råder over alle disse behandlingsformer, og patientens behandling vil derfor udover dennes præferencer og lægens vurdering også afhænge af de behandlinger, som er tilgængelige.

I den kliniske praksis vil man ofte vælge en kombination af flere behandlinger, selvom evidensen for at kombinere medicin, fysisk træning og psykologisk behandling er begrænset.

Kasuistiske erfaringer, hvor patienter oplever fuld restitution ved svære funktionelle lidelser, tyder på at en restitutionsperiode ofte vil vare et år eller mere, og det er derfor væsentligt, at man ikke giver op efter første behandlingsforsøg, og at patienten ifm. afslutning fra specialiseret behandling henvises til videre støttende behandling i primærsektoren.

 

Litteratur

Internationale behandlingsvejledninger

Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001036

Chey WD, Kurlander J, Eswaran S. Irritable bowel syndrome: a clinical review. JAMA. 2015 Mar 3;313(9):949-58. https://doi.org/10.1001/jama.2015.0954

Clauw DJ. Fibromyalgia: a clinical review. JAMA. 2014 Apr 16;311(15):1547-55. https://doi.org/10.1001/jama.2014.3266

Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, Atzeni F, Häuser W, Fluß E, Choy E, Kosek E, Amris K, Branco J, Dincer F, Leino-Arjas P, Longley K, McCarthy GM, Makri S, Perrot S, Sarzi-Puttini P, Taylor A, Jones GT. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis. 2017 Feb;76(2):318-328. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-209724

Bair MJ, Krebs EE. Fibromyalgia. Ann Intern Med. 2020 Mar 3;172(5):ITC33-ITC48. https://doi.org/10.7326/AITC202003030

Abbass A, Lumley MA, Town J, Holmes H, Luyten P, Cooper A, Russell L, Schubiner H, De Meulemeester C, Kisely S. Short-term psychodynamic psychotherapy for functional somatic disorders: A systematic review and meta-analysis of within-treatment effects. J Psychosom Res. 2021 https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110473

Danske vejledninger og behandlingsstudier

Sundhedsstyrelsen. Kodning af funktionelle lidelser. Vejledning til sundhedspersonale. 30.1.2020 https://www.sst.dk/da/viden/funktionelle-lidelser

Sundhedsstyrelsen. Funktionelle lidelser. Anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering. 18.6.2018 https://www.sst.dk/da/viden/funktionelle-lidelser

National klinisk vejledning for almen praksis om funktionelle lidelser (2013): https://www.dsam.dk/vejledninger/funktionelle-lidelser

Pedersen HF, Agger JL, Frostholm L, Jensen JS, Ørnbøl E, Fink P, Schröder A. Acceptance and Commitment group Therapy for patients with multiple functional somatic syndromes: a three-armed trial comparing ACT in a brief and extended version with enhanced care. Psychol Med. 2019 Apr;49(6):1005-1014. https://doi.org/10.1017/S0033291718001666 Erratum in: Psychol Med. 2018 Dec;48(16):2804. PMID: 29941062.

Agger JL, Schröder A, Gormsen LK, Jensen JS, Jensen TS, Fink PK. Imipramine versus placebo for multiple functional somatic syndromes (STreSS-3): a double-blind, randomised study. Lancet Psychiatry. 2017 May;4(5):378-388. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30126-8

Holsting AF, Pedersen HF, Rask MT, Frostholm L, Schröder A. Is psychotherapy for functional somatic syndromes harmful? A mixed methods study on negative effects. J Psychosom Res. 2017 Jul;98:113-121. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2017.05.010

Fjorback LO, Arendt M, Ornbøl E, Walach H, Rehfeld E, Schröder A, Fink P. Mindfulness therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes: randomized trial with one-year follow-up. J Psychosom Res. 2013 Jan;74(1):31-40. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.09.006

Schröder A, Rehfeld E, Ornbøl E, Sharpe M, Licht RW, Fink P. Cognitive-behavioural group treatment for a range of functional somatic syndromes: randomised trial. Br J Psychiatry. 2012 Jun;200(6):499-507. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.098681

Dansk guideline til behandling af irritabel tyktarm (under opdatering): https://dsgh.dk/andre/