Yngre læger

YL-DASEFU har til formål at skabe et netværk på tværs af specialer for yngre læger og medicinstuderende med interesse for funktionelle lidelser. Gruppen vil arbejde for at understøtte yngre lægers udvikling af kompetencer indenfor udredning og behandling af funktionelle lidelser.

Facebook gruppen YL-DASEFU danner basis for netværket. Her vil vi dele information om relevante faglige arrangementer, og der vil være mulighed for videns- og erfaringsdeling.

Gruppen er en lukket facebookgruppe. Den administreres aktuelt af Laura Rindom Krogsgaard, Bestyrelsesmedlem i DASEFU og i hoveduddannelse i gastroenterologi og hepatologi. 

Hvis man ikke er på facebook vil arrangementer i YL-DASEFU blive annonceret i DASEFU nyhedsbrevet herunder virtuel undervisning om emner relateret til funktionelle lidelser. 

Link til facebook side: 

https://www.facebook.com/groups/397088391946242/about