Kurser

GRUNDMODUL I

Kommunikation og funktionel lidelse

Tid og sted
Der er aktuelt ikke planlagt flere kurser. 

Hvis du ønsker at komme på Grundmodul I, kan du sende en mail til marose@rm.dk og komme på venteliste. Når vi har tilstrækkelig mange tilkendegivelser, opretter vi kurset.

Kurset er tidligere blevet holdt på Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i den nyeste viden om kropslige
symptomer og funktionel lidelse og at kunne omsætte denne viden i kommunikationen
med og behandling af patienter med mange symptomer.

Målgruppe
Kurset er tværfagligt og målrettet sundhedsfaglige med interesse for patienter med
funktionel lidelse. Kurset afvikles på et akademisk niveau svarende til postgraduat
efteruddannelse

Rammer
Kurset afholdes som tredages internat. Der er plads til ca. 18 kursister.

Se flyer om grundkursus her


GRUNDMODUL II

Lær at bruge Sundhedsstyrelsens redskabssamling

Tid og sted
Kurset afholdes fra mandag d. 8. januar til tirsdag d. 9. januar 2024 på Trinity Hotel
og Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i Sundhedsstyrelsens
redskabssamling, hvordan denne kan anvendes i behandlingen af funktionel lidelse,
samt hvilke relevante livsstilsfaktorer, der kan sættes fokus på i behandlingen.

Målgruppe
Kurset er tværfagligt og målrettet sundhedsfaglige med interesse for patienter med
funktionel lidelse. Kurset afvikles på et akademisk niveau svarende til postgraduat
efteruddannelse

Rammer
Kurset afholdes som todages internat. Der er plads til 24 kursister.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her

Se flyer om grundkursus her


Funktionel lidelse v. børn og unge – tværfagligt kursus
Fem dages grundkursus

Tid og sted
Kurset afholdes 8-10. november 2023 og 11-12. januar 2024 på Trinity Hotel og
Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i den nyeste viden om funktionel
lidelse ved børn og unge og at kunne omsætte denne viden i kommunikationen med
børn og unge samt deres forældre. Der vil desuden være fokus på tværfagligt
samarbejde, samt grundlæggende principper for og mere specialiseret viden om
behandling af børn og unge.

Målgruppe
Kurset er tværfagligt og målrettet sundhedsfaglige (bl.a. læger, psykologer,
sygeplejersker og fysioterapeuter) med interesse for arbejdet med børn og unge med
funktionel lidelse. Kurset afvikles på et akademisk niveau svarende til postgraduat
efteruddannelse

Rammer
Kurset er på i alt 5 dage og afholdes som hhv. tredages og todages internat. Der er
plads til 24 kursister.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig herPsykologkursus

Længerevarende fysiske symptomer og funktionel lidelse – kursus for psykologer udbydes den 1. – 2. oktober 2024 af Dansk Psykolog Forening.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her

Se flyer om tværfagligt grundkursus her