Månedens artikel 2024

Januar 2024

Et meget omfattende umbrella-review, som belyser både formodede og veldokumenterede årsager til irritabel tyktarm, kronisk træthed og fibromyalgi, og for funktionel lidelse generelt.

Læs hele artiklen her

Februar 2024

Et DanFunD-studie der omhandler FL og psykologiske risikofaktorer, hvor stress er en stærk prædiktor.

Læs hele artiklen her

Marts 2024

Et DanFunD-studie hvor der findes en association mellem FL og ubalancer i det autonome nervesystem (målt ved Heart Rate Variability/HRV)

Læs hele artiklen her

April 2024

Et studie fra børne/unge området om FL ved unge og måling af hårkortisol.

Læs hele artiklen her

Maj 2024

Prevalence of functional disorders across Europe: a systematic review and meta‑analysis

Læs hele artiklen her

Juni 2024

Psychological burden associated with incident persistent symptoms and their evolution during the COVID-19 pandemic: a prospective population-based study

Læs hele artiklen her