Grundmodul I og II

Grundmodul I, Kommunikation og funktionel lidelse, har fokus på viden om forståelse, udredning
og behandling af funktionel lidelse samt færdighedstræning i forhold til at kommunikere om og
med patienter med funktionel lidelse.

Grundmodul II, Lær at bruge Sundhedsstyrelsens redskabssamling, har fokus på kendskab til og
brug af Sundhedsstyrelsens redskabssamling til behandling af funktionel lidelse. Modulet sætter
også fokus på betydningen af livsstilsfaktorer, der kan være relevante i arbejdet med patienter
med funktionel lidelse.

Grundmodulerne er relevante for alle, der møder patienter med funktionel lidelse i
sundhedsvæsenet og kan med fordel tages i forlængelse af hinanden.

Hvis du tidligere har gennemført et TERM-kursus, kan du gå direkte til modul II.

Hvis du er psykolog eller arbejder med børn og unge, findes der særlige grundkurser for dig. Læs mere om de to kurser under deres eget faneblad.

Du kan finde datoer for kommende kurser her

Det er muligt at søge merit for de respektive moduler. Læs mere om meritansøgning her

Se flyer om grundkursus her