Bliv medlem


Sundheds- og socialfaglige personer, der beskæftiger sig professionelt og/eller forskningsmæssigt med funktionelle lidelser, herunder studerende med relevant baggrund, kan optages som medlemmer.


Medlemsskab træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse.


Kontingent:

Almindelige medlemmer: 500 kr. årligt

Studerende: 250 kr. årligt

Institutioner: 2000 kr. årligt


Er du medlem af Lægeforeningen, kan du melde dig ind ved at logge på din personlige side via dette link:

Lægeforeningen

 

Er du ikke medlem af Lægeforeningen, kan du melde dig ind via dette link: 

Andre medlemmer


Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser er en del af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, som er ansvarlig for medlemsadministration og kontingentopkrævning.


Vær opmærksom på, at du ved at melde dig ind samtidig giver samtykke til at modtage henvendelser fra selskabet via e-mail, samt at dine afgivne oplysninger må videregives til Lægevidenskabelige Selskaber, LVS